Samlet eksport fra Rogaland

Tall fra SSB 20.06.2016 viser at den samlede eksporten (målt i verdi/kroner) fra Rogaland gikk ned fra 2011 til 2015 fra 40 674 til 34 428 millioner. Den samlede eksporten varierte betydelig i verdi fra 2011-2016 med en økning fra 2011 til 2012 på 5,9% for deretter å bli redusert med 12,5% i 2013 etterfulgt av en veldig vekst igjen i 2014 på 31,1% for så å falle med 25,9% i 2015. 2014 skilte seg spesielt ut med eksportverdi på 49 435 millioner kroner.

Tabellen viser prosent endring i eksportverdi fra 2011 til 2016 for Rogaland fordelt på varegruppe og totalt. Verdi=varens verdi ved passering norsk grense. Toll, merverdi- og andre avgifter inngår ikke i den statistiske verdien.​