Muskel og skjelettsykdommer

Brukere i primærhelsetjenesten med plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelett (unntatt brudd og skader) per 1000 innbyggere. 

Tallene er ikke kjønns- og aldersstandardisert, og viser gjennomsnittet for perioden 2015-17.

Sykdommer eller plager knyttet til muskler eller skjelett er vanlige. De fleste rammes i løpet av livet, noe som gjenspeiles i tallmaterialet som presenteres nedenfor. Det vanligste er plager i korsryggen, nakken og skuldrene. Plagene er ofte vanskelige å diagnostisere, og sammenfaller ofte med plager i andre deler av kroppen. 

Denne typen plager ligger bak omtrent 35 prosent av legemeldt sykefravær og 30 prosent av uførepensjonene i Norge. De samfunnsøkonomiske kostnadene av denne typen plager og sykdommer ble i 2009 anslått til å være mellom 69 og 73 milliarder kroner. Denne typen plager framheves som den typen som plager flest og koster mest i Norge. Dette skyldes naturlig nok delvis at det er en kategori som favner bredt, men det tydeliggjør samtidig et stort gevinstpotensial ved forebygging. Dette gjelder både økonomisk og, ikke minst, velferdsmessig.