Utdanningsnivå etter kjønn

Utdanningsnivå i Rogaland og landet totalt sett i 2017, fordelt etter kjønn.


Rogaland skiller seg fra landstotalen med en noe høyere andel med videregående skole som høyeste utdanning, særlig for menn.