Befolkningsvekst i Rogaland, 2007-16

Utflytting fra Rogaland økte sterkt i 2016. Netto innenlands flytting var 1776 personer. Dette betyr at det var 1776 flere som flyttet ut av fylket enn til fylket fra andre deler av landet. Total netto innvandring fra utlandet var kun 554 personer. 


Så med et flytteunderskudd på 1222 mennesker så var det kun fødselsoverskuddet som hindret en befolkningsnedgang i 2016.