Befolkningsvekst i Rogaland

De siste årene har innvandringen til Rogaland falt betydelig, samtidig som vi ser ut til å være i ferd med å passere en periode med kraftig netto utflytting.