Deltagere på kurs i Skape i perioden 2015-2017

Skape er fylkeskommunen sitt tilbud til personer som ønsker rådgivning og kompetanse til å starte sin egen bedrift. Figur 45 viser at temakurs var mest populært blant kursene Skape tilbyr (økning i antall deltagere med 66 prosent). For etablererkurs og introduksjonskurs var det en del færre deltagere i 2017 sammenlignet med 2016 (-39 prosent for etablererkurs og -18 prosent for introduksjonskurs).

Årsaken til nedgangen i antall deltagere på etablererkurs skyldes blant annet at NAV høsten 2017 startet med egne etablererkurs og Idelab i Nordfylke sammen med Næringshagen Rogaland Ressurssenter, Haugaland Vekst m.fl. Andel deltagere fra NAV på Skape sine kurs var 75 prosent for etablererkurs, 41 prosent for introduksjonskurs og 39 prosent for temakurs i 2017. Antall personer som fikk individuell rådgivning økte fra 118 i 2015 til 420 i 2017, mens antall som fikk næringsfaglig vurdering gikk noe ned (fra 277 i 2016 til 216 i 2017).