Befolkningsvekst i planområdet siden 2008

Tabell og figur viser befolkningsveksten i planområdet siden 2008. 

Kvitsøy er lagt til siden forrige gang Regionalplan for Jæren ble vedtatt.

Merk at dataene henviser til nivå ved årets slutt.

Se også: Folketall i planområdet