Befolkningsvekst i planområdet siden 2008

Tabell og figur viser befolkningsveksten i planområdet siden 2008. 

Kvitsøy er lagt til siden forrige gang Regionalplan for Jæren ble vedtatt.

Se også: Folketall i planområdet