Befolkningsutvikling

Lav befolkningsvekst


Folkemengden i Rogaland per 1. januar 2018 var 473 526 innbyggere.

Befolkningsveksten i 2017 var bare 0,32 prosent, den laveste på minst 30 år. Med unntak av Utsiras vekst på 3,5 prosent, hadde Sandnes den største veksten med 1,1 prosent.

Hele 10 av 26 kommuner opplevde befolkningsnedgang i løpet av 2017.