Befolkningsutvikling

Lav befolkningsvekst


Folkemengden i Rogaland per 1. januar 2019 var 475 654 innbyggere, en økning på 0,4 prosent fra året før.

Sola og Sandnes hadde størst vekst, med 1,2 prosent.

Hele 15 av 26 kommuner opplevde befolkningsnedgang i løpet av 2018.