Nedbygging av matjord

I 2016 ble det omdisponert 562 dekar dyrka jord i Rogaland mot 1355 dekar året før. Dette er det laveste tallet på omdisponering av matjord på mange år.
I gjennomsnitt ble det i perioden 2005 – 2014 årlig omdisponert 1200 dekar jord til andre formål enn matproduksjon.  

I fjor utgjorde nedbyggingen av matjord i Rogaland omlag en tredjedel av det nasjonale jordvernmålet som sier det ikke skal omdisponeres mer enn 4000 dekar matjord årlig på landsbasis, mens det i år er mindre enn 15 prosent .