Antall økologisk slakt av storfe, småfe og gris (kg) i Rogaland for 2011 og 2015

Antall økologisk godkjente slakt for Rogaland var lav både for storfe, småfe og gris i 2015. Fra 2011 til 2015 ble antall økologisk godkjente slakt redusert med 30,73% for storfe og 18% for småfe, mens det var en økning på 20% for gris.​