Tilskudd til verneverdige bygninger

Sammen med tilskudd fra Riksantikvaren er Rogaland fylkeskommune i stand til å gi en viss støtte til å restaurering av verneverdige bygg og fartøyer. Det er en utfordring at de økonomiske virkemidlene til å ivareta verneverdige bygg. anlegg og fartøy ikke samsvarer med reelle behov og kostnader.

Både kommuner, private eiere og regionmuseene, som også forvalter antikvarisk bygningsmasse, etterspør bygningsantikvarisk kompetanse og ressurser til å skaffe seg dette. Det er en utfordring for kulturminnevernet, og for eiere og forvaltere av antikvariske bygninger, at det ikke er tilstrekkelig ressurser til, eller tilgjengelig, antikvarisk veiledning og håndverk. Det er behov for kompetansesentra der eiere av verneverdige bygninger og fartøy kan søke både veiledning og håndverktjenester.​