VRI Rogaland (Virkemiddel for Regional Forskning, utvikling og innovasjon)

VRI Rogaland er et virkemiddel for å få bedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping, samt hjelpe bedrifter å finne fram til de rette økonomiske virkemidlet. Det viktigste virkemidlet til VRI Rogaland er kompetansemeglere, som er gratis bistand til bedrifter som ønsker å arbeide med forskning og utvikling (FoU). Figuren viser VRI-aktivitet fra 2008-2017. VRI Rogaland har fra 2008-2017 gjennom mobilisering og veiledning inn mot andre deler av virkemiddel­apparatet utløst over 238 millioner i støtte til næringslivet i Rogaland fra andre programmer.​