Økning i produksjon av rensefisk

Produksjon av rensefisk for perioden 2012 - 2015 (1000 stk)
Produksjon og salg av rensefisk for bekjempelse av lakselus økte betydelig fra 2012 til 2015, fra 270 000 til 1 348 000 for rognkjeks (antall), og fra 431 000 til 13 385 000 for berggylt (antall). Verdien på salget var 237 mill. kr for rognkjeks og 30 mill. kr for berggylt.