Kosthold

Tallene er innhentet i 2015.

Andel som spiser fisk, frukt, og/eller grønnsaker daglig. Rogaland er omtrent på nivå med landsgjennomsnittet for alle disse.

Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk. Daglig anbefales minst fem porsjoner (á 100 gram eller mer) grønnsaker, frukt og bær. I og med at ingen fylker har nivåer som overstiger 60 prosent, har vi fortsatt en lang vei å gå før denne anbefalingen er infridd.

Link til Helsedirektoratets anbefalinger her.