Antall avviklede virksomheter i Rogaland per kommune for perioden 2011-2015

Alle regionene utenom Haugalandet hadde en økning i antall avviklede virksomheter fra 2011 til 2015, størst antall avviklinger for Dalane med en økning fra 171 til 394 (130%). Haugalandet hadde i motsetning en nedgang i antall avviklinger fra 2011 til 2015 på 7%. Blant kommunene var det Eigersund som hadde den prosentvis størst økning i antall avviklede bedrifter fra 2011 til 2015 med en økning fra 123 til 323 avviklinger.​