Regionalt forskningsfond Vestlandet

Regionalt forskingsfond Vestlandet hadde i 2017 en nedgang i antall søknader om støtte til forprosjekter sammenlignet med 2016, hvor det var en dobling i antall søknader sammenlignet med tidligere år. Stort behov for omstilling og ekstra midler fra departementet (+15,5 millioner kr) var trolig hovedårsak til den store økningen i antall søknader om støtte til forprosjekt i 2016. Det lavere antall søknader om forprosjekt i 2017 kan skuldes at mange fikk avslag på søknad i 2016 og at ‘behovet’ for omstilling fra bedriftene er mindre enn i 2016. Antall søknader om støtte til hovedprosjekt var noe høyere i 2017 enn i 2016 (+2). Tilsagnsprosenten for for- og hovedprosjekter var på henholdsvis 52 prosent og 23 prosent, en del høyere for forprosjekt i 2017 enn i 2016.