Sammenligning av antall nye og avviklede virksomheter i Rogaland per region for 2015

Alle Regionene utenom Dalane hadde et positivt tall i forhold til antall nyetableringer vs. antall avviklinger i 2015, størst forholdstall for Ryfylke. Dalane hadde 269 nyetableringer men 394 avviklinger i 2015, totalt 125 flere avviklinger enn nyetableringer.​