Boligprisindeks - brukte boliger (2015=100)

Etter en periode med kraftig vekst gikk prisutviklingen i Stavanger over i en nedovergående tendens utover fra 2013. I motsetning til nedgangen som inntraff fram mot første kvartal 2009, var denne nedgangen et særegent Rogalandsfenomen. Effekten for resten av Rogaland - som først og fremst gjaldt Nord-Jæren - er vanskeligere å få øye på her, siden tallene er slått sammen med tallene fra Agder-fylkene.


Tabellen viser prisindeks for alle typer boliger