Grunnskolepoeng, etter foreldres utdanningsnivå

I både landet totalt sett og Rogaland ser vi en tydelig tendens til at elever som har foreldre med høyere utdanning oppnår flere grunnskolepoeng enn elever hvor foreldrene har kort eller ingen fullført utdanning. 


Grunnskolepoeng er gjennomsnittskarakteren ved utgangen av 10. klasse, ganget med 10. Den brukes som en indikator på ferdighetene hver elev har oppnådd i løpet av grunnskolen, og gir dermed et visst inntrykk av hvor godt rustet elevene er for videre utdanning og arbeidsliv. 

Det er for eksempel en tydelig statistisk sammenheng mellom hvor mange grunnskolepoeng en elev har oppnådd, og hvor sannsynlig det er at vedkommende fullfører videregående skole. Som tallmaterialet her illustrerer, det en tydelig sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå, karakterer og, dermed, sannsynligheten for å fullføre videregående skole.

For mer om dette, se f.eks. SSBs nettsider om temaet: www.ssb.no/vgogjen