Salg av yngel og smolt i Rogaland

Salg av yngel og smolt av laks og ørret for Rogaland fra 2011 - 2015 (antall, 1000 stk)