Antall nyetablerte og avviklede virksomheter i Rogaland fra 2011 - 2016

Antall nyetableringer i Rogaland økte med 35% fra 2011 til 2016, mens andel avviklinger økte med 15% i samme periode. Svært positivt at det fra 2015 til 2016 var en økning på 10% i antall nyetableringer samtidig som det var en nedgang i antall avviklinger på 7%. Størst andel nyetableringer var det på Jæren og lavest andel i Dalane. Ryfylke hadde fra 2015-2016 en nedgang på 3% i antall nyetableringer mens det var en økning på 10-13% for de andre regionene.