Sysselsetting i kommunene fordelt på næring

Tabellen viser sysselsetting for hver kommune i Rogaland fordelt på næringsgrupper.

For fylkestall kan du gå til Sysselsatte i ulike næringer i Rogaland, 2010- 2016