Sysselsetting i kommunene fordelt på næring

Tabellen viser sysselsatte bosatt i kommunene i Rogaland, fordelt på næringsgrupper.

For fylkestall kan du gå til Sysselsatte i ulike næringer i Rogaland

NB: 
En omlegging av SSBs statistikkrutiner har ført til at en del personer med arbeidssted på sokkelen har fått arbeidsstedet endret til kommunen hvor firmaet har hovedkontor. Dette førte til en tilsynelatende sterk økning i antall sysselsatte i Rogaland i 2018, blant annet fordi en del personer som jobber på sokkelen og er bosatt i andre fylker ble omkodet til å ha arbeidssted i Rogaland. For å unngå disse problemene presenterer vi tallene fordelt etter arbeidstakernes bostedskommune, ikke arbeidsstedet.