Kulturarv

​Rogaland er et fylke preget av vekst og stor byggeaktivitet. Rogaland er også et fylke som har vært et attraktivt sted å bosette seg i årtusener, noe som reflekteres i stor funntetthet av fornminner. Det kan derfor være en utfordring å finne en god balanse mellom vekst og utbygging på den ene siden, og bevaring av kulturminner på den andre. Den store byggeaktiviteten medfører blant annet et stort omfang av lovpålagte forvaltningssaker.

En stor utfordring i årene framover blir å håndtere veksten og endringene i retning av bærekraftig utvikling for hele fylket, der også kulturminneverdiene blir ivaretatt og integrert.

Velg statistikk

Feltarkeologiske oppdrag

Tilskudd til verneverdige bygninger