Næring og sysselsetting

Det er størst sysselsetting innen helse- og sosialtjenester, etterfulgt av varehandel og industri.​

Velg statistikk

Sysselsatte i ulike næringer i Rogaland

Sysselsetting i kommunene fordelt på næring