Innovasjon og nyskaping

De tre viktigst virkemidlene Rogaland fylkeskommune og Næringsavdelingen har til å bidra med støtte til innovasjon og innovasjonsstruktur er:
- Handlingsprogram Næring (HP Næring)
- VRI Rogaland (Virkemiddel for Regional forskning, utvikling og innovasjon), økonomisk støttet av HP Næring.
- Regionalt forskingsfond Vestlandet

I tillegg har en tilbud om veiledning og opplæring til etablerere gjennom Skape, er et partnerskap mellom statlige myndigheter (Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland og NAV), kommunene i fylket og Rogaland Fylkeskommune, som også er administrativt ansvarlig for Skape.

Handlingsprogram næring er førende for bruken av virkemidlene og de næringsrettede utviklingsmidlene til Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge (Rogaland), Fylkesmannen i Rogaland (landbruksavdelingen), kommunene og andre aktører. Prosjekter og aktiviteter som får tildelt midler fra HP Næring, må derfor kunne forankres i handlingsprogrammet. HP Næring er rettet mot områder fylkeskommunen og andre offentlige virkemiddelaktører kan påvirke, og der tiltak fra det offentlige vil ha utløsende effekt.

Vekst og utvikling i antall nyetableringer og antall søknad om patenter er også viktig i forhold til innovasjon og nyskaping, og er presentert med tall for Rogaland i dette kapitlet.

Velg statistikk

Tildeling og utdeling av midler

VRI Rogaland (Virkemiddel for Regional Forskning, utvikling og innovasjon)

Regionalt forskningsfond Vestlandet

Deltagere på kurs i Skape i perioden 2015-2017

Andel patenter fra Rogaland

Antall nyetablerte og avviklede virksomheter i Rogaland fra 2011 - 2016

Antall nye virksomheter i Rogaland per region for perioden 2011-2015

Antall nye virksomheter i Rogaland per kommune for perioden 2011-2015

Antall avviklede virksomheter i Rogaland per region for perioden 2011-2015

Antall avviklede virksomheter i Rogaland per kommune for perioden 2011-2015

Sammenligning av antall nye og avviklede virksomheter i Rogaland per region for 2015

Støtte til Næringshager fra Handlingsprogram næring for perioden 2011-2015