Fiskeri

Velg statistikk

Fiskere fra Rogaland fordelt etter alder i perioden 2005-2015

Antall fiskere (heltid og deltid) i Rogaland fordelt på kjønn for 2011-2015

Fiske i Rogaland etter fiskesort i kvantum (tonn) for perioden 2011-2015 og endring for perioden