Samferdsel

Befolkningsvekst i storbyområdene og dermed økt transportbehov er en utfordring. Det er satt et mål i Nasjonal transportplan 2014-2023 om at all vekst i persontransporten i tiårsperioden skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing i disse områdene.

Veg og trafikk

Velg statistikk

Trafikkvekst

Kollektivtransport

Velg statistikk

Reiser med buss

Finansiering av kollektivtransport

Trafikksikkerhet

Velg statistikk

Trafikksikkerhet