Veg og trafikk

Regionens befolkningsvekst i perioden fra 1998 til 2014 har bidratt at alle transportmidlene har opplevd en vekst i absolutte tall. Endringene i reisemiddelvalget i perioden har ikke vært nok til å begrense veksten i antall personbilturer.

Velg statistikk

Trafikkvekst