Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeidet skal bygge på en visjon om at det ikke forekommer ulykker med drepte og hard skadde i transportsektoren. Ambisjonen i det nasjonale etappemål er å halvere andelen drepte og hard skadde innen 2024.​

Velg statistikk

Trafikksikkerhet