Somatisk helse

Rogaland har, mye takket være den unge befolkningen, lave nivåer på de fleste indikatorene for somatiske helseproblemer.

For muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og karsykdommer, diabetes og hoftebrudd er Rogaland lavest eller blant de laveste. Også i forhold til kreft rangerer Rogaland lavere enn landsgjennomsnittet, men her er forskjellen mindre tydelig.

Velg statistikk

Hjerte- og karsykdommer

Muskel og skjelettsykdommer

Egenvurdert helse

Forventet levealder

Forventet levealder ved 30 år, etter utdanningsnivå 2010-16