Tannhelse

Problemer med tannhelsen kan være både plagsomt og smertefullt, med det kan også øke risikoen for andre sykdommer. Tannhelsen i en befolkning kan imidlertid også fortelle en god del om levevanene - rent statistisk sett er det en tydelig sammenheng mellom oral helse og en rekke sosiale indikatorer. Dette knyttes både til faktorer ved nærmiljøet, individet, og hvor aktivt tannhelsetjenester benyttes. Gunstig tannhelseatferd er for eksempel mer utbredt i grupper som har høy inntekt og lang utdannelse.

Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten som kaller inn alle barn og unge mellom 3-18 år til regelmessig undersøkelse gjennom hele oppveksten. Disse undersøkelsene gir viktig informasjon om barnets helse,
barns utvikling og deres samspill med foreldrene. Det gjør at tannhelsepersonell er i en unik posisjon til å avdekke barn som er utsatt for mishandling eller andre typer alvorlig omsorgssvikt. Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge sender rundt 500 bekymringsmeldinger i året til barnevernet (Stavanger Aftenblad 2014).

Velg statistikk

Tannhelse