Regionale planer

For at regionalplanen skal vera ein aktiv styringsreiskap, er det nødvendig å følgja med på korleis planen fungerer i bruk, og om den regionale utviklinga er i tråd med måla i planen. I tabellene er det vist effektmål og indikatorar for ei kontinuerleg vurdering av om måla er nådde, og for ei nærare vurdering av revisjonsbehov.

Regionalplan for Ryfylke

Velg statistikk

Befolkningsutvikling i Ryfylke-kommunene

Fritidsboliger i Ryfylke

Regionalplan for Jæren

Velg statistikk

RPJ - arbeidsledigheten på vei ned

Regionalplan Jæren - fortetting

Fortetting, kommunene i planområdet

Folketall i planområdet siden 2008

Befolkningsvekst i planområdet siden 2008

Regionalplan for Universell utforming

Velg statistikk

Registreringer på www.Tilgjengelighet.no (01.01.2018)