Regionalplan for Jæren

Velg statistikk

RPJ - arbeidsledigheten på vei ned

Regionalplan Jæren - fortetting

Fortetting, kommunene i planområdet

Folketall i planområdet siden 2008

Befolkningsvekst i planområdet siden 2008