Opplæring

Utdanningsnivået i befolkningen har økt kraftig i hele landet de siste 20 årene.
Utdanningsnivået i den voksne befolkningen i Rogaland kjennetegnes av at menn oftere enn menn i resten av landet har videregående opplæring som høyeste fullførte utdanning. Dette viser at fagarbeidere er viktige for næringslivet i Rogaland.

Flere studier har påvist sammenhengen mellom foreldres utdanning og barns resultater på skolen. Blant annet har Statistisk sentralbyrå funnet klare sammenhenger mellom foreldres utdanning og barnas resultater på de nasjonale prøvene. Barn som har foreldre med universitetsutdanning, har også tørre mulighet til å snu et dårlig resultat på 5. trinn til et godt på 8. trinn (SSB).

Utdanningsnivå knyttes også ofte til folkehelse, og utdanning er en viktig helseindikator i
folkehelseinstituttets nye kommuneprofiler.

1/3 av rogalandskommunenes netto driftsutgifter går til grunnskoleopplæring og barnehage.

Se gjerne våre kvalitetsmeldinger her

Videregående opplæring

Velg statistikk

Andel elever (Vg1) på yrkesfaglig utdanning

Gjennomføring i videregående skole, kommuner i Rogaland - 2012-kullet

Gjennomføring i videregående skole, fylker og landstotal - 2012-kullet

Grunnskole

Velg statistikk

Grunnskolepoeng, etter foreldres utdanningsnivå

Utdanningsnivå

Velg statistikk

Utdanningsnivå etter kjønn

Utvikling i andel med ulike utdanningsnivåer