Videregående opplæring

Flere tall fra videregående skole

Velg statistikk

Andel elever (Vg1) på yrkesfaglig utdanning

Gjennomføring i videregående skole, kommuner i Rogaland - 2012-kullet

Gjennomføring i videregående skole, fylker og landstotal - 2012-kullet