Grunnskole

​Tallet på elever endrer seg lite fra år til år, men har likevel økt over ei årrekke, og det forventes å øke enda mer. Ved utgangen av 2014 var det registrert i underkant av 619 000 grunnskoleelever, en økning på nesten 3 000 fra året før. Basert på befolkningsframskrivinger er tallet på elever i grunnskolen forventet å være rundt 100 000 flere om 20 år.

Samtidig som det blir færre grunnskoler totalt, øker tallet på private skoler. Siden 2002 har det blitt rundt 100 flere private grunnskoler i Norge, mens tallet på offentlige skoler har minket med 545. I 2014 var 7,2 prosent av alle grunnskolene private, med eller uten tilskudd fra det offentlige. Det er vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal som har flest private grunnskoler, mens Oslo og Hordaland har flest elever i private skoler.

Velg statistikk

Grunnskolepoeng, etter foreldres utdanningsnivå