Utdanningsnivå

Nesten én av tre nordmenn har nå høyere utdanning – en andel som har økt jevnt i mange år. Mer enn halvparten av kvinnene i alderen 25 til 39 år har høyere utdanning og er dermed den høyest utdannede aldersgruppen i befolkningen.

Gjennom mange år har flere kvinner tatt høyere utdanning, og andelen med høyere utdanning har økt mer blant kvinner enn blant menn. Andelen menn med høyere utdanning er nå generelt lavere enn for kvinner. 28 prosent menn
og 35 prosent av kvinnene i befolkningen på 16 år eller mer har fullført en høyere utdanning.

Forskjellene skyldes først og fremst at en langt høyere andel kvinner enn menn har fullført en kort høyere utdanning, 27 prosent av kvinnene og 19 prosent av mennene. Samtidig er andelen menn med videregående skole som høyeste
fullførte utdanning (45 prosent) større enn for kvinner (38 prosent). Andelen menn med lang høyere utdanning er to prosentpoeng høyere for menn (10 prosent) enn for kvinner (8 prosent).

Velg statistikk

Utdanningsnivå etter kjønn

Utvikling i andel med ulike utdanningsnivåer