Miljø og klima

Rogaland fylkeskommune har miljøansvar innen bl.a. vilt- og fiskeforvaltning, friluftsliv, vannforvaltning. Det er i ferd med å opprettes et samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland om miljøinformasjon.

Vannforvaltning

Velg statistikk

Miljøtilstand, vannregion Rogaland

Forurensing

Velg statistikk

Utslipp av klimagasser i Rogaland

Utslipp av klimagasser - fylker