Vannforvaltning

De siste 20 årene har det skjedd klare forbedringer i vassdragene, takket være tekniske tiltak i landbruket og utskifting av avløpsrør. Men det er fortsatt et godt stykke igjen til en når målet om badevannskvalitet i Jærvassdragene. 

Samtidig kan det se ut som om forbedringene har avtatt og til dels stoppet opp de siste årene. Det er derfor behov for fortsatt fokus på gjødsling, silolegging m.m. i landbruket og på gamle løsninger, feilkoblinger og overløp på avløpssektoren.

Velg statistikk

Miljøtilstand, vannregion Rogaland