Demografi

En viktig del av demografi er innhenting, bearbeiding og analyse av befolkningsstatistikk. Viktige trekk ved befolkningsutviklingen er et resultat av de økonomiske og sosiale vilkår befolkningen lever under.
Demografi søker også å forklare sammenhengen mellom befolkningsutvikling og økonomiske, sosiale og politiske sider ved samfunnsutviklingen.

Folkemengden i Rogaland per 1. januar 2016 var 470 175 innbyggere. Befolkningsveksten i fylket var lavere i 2015 enn i de siste årene. Prosentvis vekst for hele fylket var på 0,7 prosent. Tilsvarende tall for 2014 var  1,5 prosent og 1,7 prosenti 2013. Vi må tilbake til 2001 for å finne en lavere prosentvis befolkningsvekst.

Folketall

Velg statistikk

Folketall i fylkene 2010-18

Flere menn enn kvinner i Rogaland

0-2 åringer

Befolkningsutvikling

Velg statistikk

Befolkningsutvikling

Kvartalsvis befolkningsutvikling

Befolkningsvekst i Rogaland, 2007-16

Befolkningsvekst i kommunene, kvartalsvis

Forventet levealder

Fruktbarhet

Forventet levealder ved 30 år, etter utdanningsnivå 2009-15

Kommunevise befolkningsendringer - kvartal

Gjennomsnittsalder

Indeksert gjennomsnittsalder

Flytting og innvandring

Velg statistikk

Innvandring og innenlands flytting i Rogaland

Flyttinger, kommunenivå

Innvandringsgrunn

Asylsøknader og asylsøkere på mottak

Husholdninger

Velg statistikk

Husholdningstyper i Rogaland

Antall personer i privathusholdninger

Personer per privathusholdning