Folketall

Velg statistikk

Folketall i fylkene 2010-18

Flere menn enn kvinner i Rogaland

0-2 åringer