Befolkningsutvikling

Fokus på endring over tid

Velg statistikk

Befolkningsutvikling

Kvartalsvis befolkningsutvikling

Befolkningsvekst i Rogaland, 2007-16

Befolkningsvekst i kommunene, kvartalsvis

Forventet levealder

Fruktbarhet

Forventet levealder ved 30 år, etter utdanningsnivå 2009-15

Kommunevise befolkningsendringer - kvartal

Gjennomsnittsalder

Indeksert gjennomsnittsalder