Befolkningsutvikling

Fokus på endring over tid

Velg statistikk

Befolkningsutvikling

Kvartalsvis befolkningsutvikling

Befolkningsvekst i Rogaland

Befolkningsvekst i kommunene, kvartalsvis

Forventet levealder

Fruktbarhet

Forventet levealder ved 30 år, etter utdanningsnivå 2010-16

Kommunevise befolkningsendringer - kvartal

Gjennomsnittsalder

Indeksert gjennomsnittsalder