Flytting og innvandring

​Nettoinnflytting og Nettoinnvandring

Rogaland er et av tolv fylker i Norge i 2015 som har registrert innenlandsk nettoutflytting. Et innenlandsk flyttetap på 250 i 2014 økte til 1124 i 2015. Det er høyest i landet.
(Asylsøkere som ikke har fått oppholdstillatelse i Norge, som ikke er registrert som bosatt i folkeregisteret, er ikke registrert som innvandrere)

Netto innvandring fra utlandet var i 2015 på 1844 personer. Dette er det laveste siden 2005.

Velg statistikk

Innvandring og innenlands flytting i Rogaland

Flyttinger, kommunenivå

Innvandringsgrunn

Asylsøknader og asylsøkere på mottak