Husholdninger

Vi ser at stadig flere bor alene. Andelen enpersonshusholdninger har økt betydelig på landsbasis siden 1920. I dag er nærmere 40 prosent enpersonshusholdninger. Den samme tendensen ser vi i topersonshusholdninger. I Rogaland utgjorde enperson- og topersonhusholdninger 70 prosent av totalt antall husholdninger i 2014.

Dette har bakgrunn i en synkende ekteskapshyppighet fra 1970-tallet, samtidig som antall skilsmisser økte.   

Velg statistikk

Husholdningstyper i Rogaland

Antall personer i privathusholdninger

Personer per privathusholdning