Arbeidsledighet

Rogaland har i dag et allsidig og dynamisk næringsliv, konkurransedyktig og med et høyt teknologisk nivå. Eksportrettet industri og konkurranseutsatte virksomheter 

finnes i hele fylket, og næringslivet har vist god evne til omstilling gjennom ulike perioder. I tillegg har Rogaland gode klimatiske forhold, tradisjoner og et fagmiljø som gjør fylket til et av landets fremste landbruks og matfylker.

Anleggsbransjen har det siste året fått et løft som følge av nye store veiprosjekter. Den økende arbeidsledigheten innen bygg er stagnert, og arbeidsmarkedet for fagpersonell innen denne næringsgruppen er bedre enn for ett år siden. Årets bedriftsundersøkelse viser blant annet et stort behov for betongarbeidere.

Imidlertid er arbeidsmarkedet i Rogaland per mars 2015 preget av lavere aktivitetsnivå innen olje og gassektoren. Sentrale næringslivsaktører i Rogaland mener at det fallende aktivitetsnivået mer er utrykk for økt fokus på kostnadseffektivitet for å sikre en mer effektiv drift i årene fremover. Dette medfører også en del oppsigelser og permitteringer. Tall fra SSB viser at i Rogaland har det siden 2008 vært en samlet sysselsettingsvekst på nesten 9,0 prosent.

Velg statistikk

Antall arbeidsledige i Rogaland fortsetter å falle